Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Przewóz studentów PWSZ w Nysie na wyjazdy dydaktyczne oraz zawody i zgrupowania sportowe w okresie 01.10.2012 ÷ 31.12.2014 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP5/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-09-19 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -360598
Data i czas opublikowania: 2012-09-19 13:34:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -207563
Data i czas opublikowania: 2012-09-11 14:57:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -54859
Data i czas opublikowania: 2012-09-11 14:55:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl