Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO105/2012
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2012-11-14 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -395209
Data i czas opublikowania: 2012-11-14 13:47:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -498714
Data i czas opublikowania: 2012-11-09 15:44:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -527334
Data i czas opublikowania: 2012-11-08 11:37:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl