Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP8/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-11-16 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -405943
Data i czas opublikowania: 2012-11-16 15:20:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -195383
Data i czas opublikowania: 2012-11-08 15:14:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -45256
Data i czas opublikowania: 2012-11-08 15:13:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl