Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie - część I (studio wirtualizacji)
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP10/2012
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-12-07 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -457156
Data i czas opublikowania: 2012-12-12 12:12:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -414631
Data i czas opublikowania: 2012-11-29 12:58:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -463653
Data i czas opublikowania: 2012-11-23 14:59:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -68535
Data i czas opublikowania: 2012-11-23 14:58:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl