Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie i dostawa stołów montażowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2013
Rodzaj postępowania
   Ogłoszenie o zamówieniu
Termin skladania ofert
   2013-02-05 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -500098
Data i czas opublikowania: 2013-02-06 16:46:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -324157
Data i czas opublikowania: 2013-01-31 15:24:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -348976
Data i czas opublikowania: 2013-01-31 15:23:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -338404
Data i czas opublikowania: 2013-01-30 14:56:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -383302
Data i czas opublikowania: 2013-01-29 14:48:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -43683
Data i czas opublikowania: 2013-01-28 15:32:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -951114
Data i czas opublikowania: 2013-01-28 15:32:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl