Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk oraz dostawa ulotek i roll-upów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO19/2013
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2013-02-27 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -812515
Data i czas opublikowania: 2013-02-28 14:57:00

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - treść ulotki
Rozmiar -1171227
Data i czas opublikowania: 2013-02-25 22:14:00

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - treść roll-upa
Rozmiar -5270931
Data i czas opublikowania: 2013-02-25 22:14:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -126002
Data i czas opublikowania: 2013-02-25 22:12:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl