Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie robót budowlanych w budynku Collegium Medicum przy ul. Ujejskiego 12 - Etap II
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP16/2007
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2008-01-25 godz. 9.00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -888963
Data i czas opublikowania: 2008-02-06 15:51:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -415188
Data i czas opublikowania: 2008-01-16 15:36:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -477387
Data i czas opublikowania: 2008-01-15 14:35:19

Zal. 7 - Przedmiar robót - po modyfikacji treści SIWZ
Rozmiar -1812311
Data i czas opublikowania: 2008-01-15 14:35:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -422238
Data i czas opublikowania: 2008-01-15 14:31:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -44121
Data i czas opublikowania: 2008-01-07 14:30:00

Ogloszenie
Rozmiar -77224
Data i czas opublikowania: 2007-12-21 12:01:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -210579
Data i czas opublikowania: 2007-12-21 12:00:30

Zal. 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -636497
Data i czas opublikowania: 2007-12-21 12:00:00

Zal.8 - Dokumentacja projektowa
Rozmiar -16603232
Data i czas opublikowania: 2007-12-21 12:00:00

Zal. 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Rozmiar -732891
Data i czas opublikowania: 2007-12-21 12:00:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl