Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzetu i oprogramowania
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   SIWZ-ZP01-2008
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2008-03-17 godz. 9.00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -350266
Data i czas opublikowania: 2008-03-18 14:21:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -454956
Data i czas opublikowania: 2008-03-10 08:41:00

Ogloszenie
Rozmiar -63625
Data i czas opublikowania: 2008-03-07 13:50:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -223668
Data i czas opublikowania: 2008-03-07 13:50:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl