Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie dróg i chodników oraz remont ogrodzenia budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP02/2008
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2008-05-05 godz. 9:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -105707
Data i czas opublikowania: 2008-05-12 12:42:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -424269
Data i czas opublikowania: 2008-04-25 15:26:00

Przedmiar robót - po modyfikacji treści SIWZ.
Rozmiar -1094969
Data i czas opublikowania: 2008-04-25 11:31:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -413469
Data i czas opublikowania: 2008-04-25 11:29:00

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
Rozmiar -984868
Data i czas opublikowania: 2008-04-14 13:42:00

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -1044890
Data i czas opublikowania: 2008-04-14 09:43:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -68442
Data i czas opublikowania: 2008-04-11 15:00:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -194710
Data i czas opublikowania: 2008-04-11 15:00:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl