Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa laptopa i syntezatora mowy do wypożyczalni sprzętu dla potrzeb niepełnosprawnych studentów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP2/2013
Rodzaj postępowania
   Ogłoszenie o zamówieniu
Termin skladania ofert
   2013-05-13 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -499435
Data i czas opublikowania: 2013-05-14 14:26:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -48151
Data i czas opublikowania: 2013-04-29 14:32:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -214480
Data i czas opublikowania: 2013-04-29 14:29:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl