Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Wynajem powierzchni reklamowej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   Wynajem powierzchni reklamowej.
Rodzaj postępowania
   Pisemny przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2013-05-27 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -720455
Data i czas opublikowania: 2013-05-30 00:32:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -156274
Data i czas opublikowania: 2013-05-13 13:01:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl