Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa 8 sztuk plakatów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO60/2013
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2013-05-20 12:00
Protokół z ponownego wyboru oferty
Rozmiar -390586
Data i czas opublikowania: 2013-05-21 13:11:00

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -379686
Data i czas opublikowania: 2013-05-20 13:20:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -131656
Data i czas opublikowania: 2013-05-15 15:31:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl