Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa laptopa i syntezatora mowy do wypożyczalni sprzętu dla potrzeb niepełnosprawnych studentów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP3/2013
Rodzaj postępowania
   Ogłoszenie o zamówieniu
Termin skladania ofert
   2013-05-28 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -689499
Data i czas opublikowania: 2013-05-30 00:31:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -214498
Data i czas opublikowania: 2013-05-20 15:54:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -48149
Data i czas opublikowania: 2013-05-20 15:53:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl