Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wyposażenie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie w meble.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP4/2013
Rodzaj postępowania
   Ogłoszenie o zamówieniu
Termin skladania ofert
   2013-07-0213 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -795720
Data i czas opublikowania: 2013-07-05 13:44:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -375226
Data i czas opublikowania: 2013-06-20 13:12:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -587423
Data i czas opublikowania: 2013-06-17 10:17:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -48469
Data i czas opublikowania: 2013-06-10 15:08:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -577645
Data i czas opublikowania: 2013-06-10 15:08:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl