Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa 18 sztuk plakatów
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO78/2013
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2013-06-18 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -384960
Data i czas opublikowania: 2013-06-18 15:41:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -131745
Data i czas opublikowania: 2013-06-13 15:49:00

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - treść plakatu
Rozmiar -763168
Data i czas opublikowania: 2013-06-13 15:49:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl