Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP5/2013
Rodzaj postępowania
   Ogłoszenie o zamówieniu
Termin skladania ofert
   2013-06-24 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -501530
Data i czas opublikowania: 2013-07-01 12:35:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Rozmiar -158278
Data i czas opublikowania: 2013-06-20 15:37:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -193394
Data i czas opublikowania: 2013-06-13 15:59:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -43202
Data i czas opublikowania: 2013-06-13 15:58:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl