Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP7/2013
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2013-07-10 godz. 10:00
Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -494149
Data i czas opublikowania: 2013-07-12 15:03:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -462409
Data i czas opublikowania: 2013-07-12 09:44:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -311389
Data i czas opublikowania: 2013-07-02 11:37:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -47526
Data i czas opublikowania: 2013-07-02 11:37:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl