Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP8/2013
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2013-07-11 godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -429083
Data i czas opublikowania: 2013-07-12 11:58:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -157662
Data i czas opublikowania: 2013-07-09 08:18:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -155329
Data i czas opublikowania: 2013-07-08 14:57:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Rozmiar -157333
Data i czas opublikowania: 2013-07-08 13:42:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -209325
Data i czas opublikowania: 2013-07-02 11:45:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -46044
Data i czas opublikowania: 2013-07-02 11:45:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl