Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PWSZ W NYSIE
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP06/2008
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2008-08-21 godz. 09:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2,3
Rozmiar -169713
Data i czas opublikowania: 2008-09-01 15:58:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Rozmiar -77638
Data i czas opublikowania: 2008-08-27 14:34:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -761856
Data i czas opublikowania: 2008-08-12 15:01:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -370176
Data i czas opublikowania: 2008-08-12 15:00:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl