Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Zakup sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie - część II (studio wizualizacji),
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP9/2013
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2013-07-25 godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -803284
Data i czas opublikowania: 2013-07-26 14:51:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -386429
Data i czas opublikowania: 2013-07-16 16:16:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -55119
Data i czas opublikowania: 2013-07-16 16:15:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl