Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk 200 sztuk kalendarzy biurkowych poziomych z oznaczeniem projektu „Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie”.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO135/2013
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2013-11-28 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -435864
Data i czas opublikowania: 2013-11-29 15:13:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -333199
Data i czas opublikowania: 2013-11-25 15:51:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl