Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Publikacja reklamy prasowej w dzienniku regionalnym.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO136/2013
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2013-11-28 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -451972
Data i czas opublikowania: 2013-11-29 15:13:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -293712
Data i czas opublikowania: 2013-11-25 15:51:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl