Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi cateringowej dla 28 osób.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO138/2013
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2013-12-12 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -429916
Data i czas opublikowania: 2013-12-13 11:16:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -157533
Data i czas opublikowania: 2013-11-27 15:55:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl