Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP11/2013
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2013-12-06 10:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -414027
Data i czas opublikowania: 2013-12-06 17:27:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna
Rozmiar -518144
Data i czas opublikowania: 2013-12-03 13:14:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Rozmiar -856334
Data i czas opublikowania: 2013-12-03 13:13:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -57643
Data i czas opublikowania: 2013-11-28 16:22:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -260370
Data i czas opublikowania: 2013-11-28 16:21:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl