Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa dyplomów ukończenia studiów i dziennika praktyk.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO19/2014
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2014-02-17 12:00:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -773825
Data i czas opublikowania: 2014-02-18 09:50:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -172372
Data i czas opublikowania: 2014-02-11 14:30:00

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Opis techniczny dyplomu
Rozmiar -113917
Data i czas opublikowania: 2014-02-11 14:30:00

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Dziennik praktyk
Rozmiar -232392
Data i czas opublikowania: 2014-02-11 14:30:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl