Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania Microsoft Office 2013 PL Standard
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO46/2014
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2014-04-16 12:00:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -481061
Data i czas opublikowania: 2014-04-17 14:24:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -157233
Data i czas opublikowania: 2014-04-11 12:25:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl