Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk książki pt.: „Studia i plany zagospodarowania przestrzennego”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 16/2008
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-01-09 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -98249
Data i czas opublikowania: 2009-01-13 09:16:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -144922
Data i czas opublikowania: 2009-01-05 14:11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -213891
Data i czas opublikowania: 2008-12-23 15:56:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -58651
Data i czas opublikowania: 2008-12-23 15:55:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl