Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk książki pt.: „Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 2/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-02-03 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -177272
Data i czas opublikowania: 2009-02-06 16:43:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -69051
Data i czas opublikowania: 2009-01-28 15:54:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -70612
Data i czas opublikowania: 2009-01-27 14:29:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -59926
Data i czas opublikowania: 2009-01-26 13:55:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -145574
Data i czas opublikowania: 2009-01-26 13:54:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl