Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV i kiosku internetowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 3/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-02-10 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -285826
Data i czas opublikowania: 2009-02-13 10:21:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -166455
Data i czas opublikowania: 2009-02-05 13:57:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -69458
Data i czas opublikowania: 2009-02-04 12:00:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -221374
Data i czas opublikowania: 2009-02-02 12:39:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -58117
Data i czas opublikowania: 2009-02-02 12:38:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl