Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sukcesywne dostawy produktów do pielęgnacji ciała dla potrzeb Instytutu Kosmetologii PWSZ w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 4/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-02-23 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -216060
Data i czas opublikowania: 2009-02-26 16:41:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -86343
Data i czas opublikowania: 2009-02-18 16:02:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -79801
Data i czas opublikowania: 2009-02-13 15:09:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -547419
Data i czas opublikowania: 2009-02-13 15:09:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl