Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie systemu elektronicznej legitymacji studenckiej
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 5/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-05-15 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -101023
Data i czas opublikowania: 2009-06-03 16:50:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -94456
Data i czas opublikowania: 2009-05-07 11:42:20

Przedłużenie terminu składania ofert
Rozmiar -85677
Data i czas opublikowania: 2009-05-07 08:39:12

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -257937
Data i czas opublikowania: 2009-05-07 08:37:43

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -66034
Data i czas opublikowania: 2009-05-07 08:37:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl