Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Instytutu Zdrowia Publicznego PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO124/2014
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2014-10-14 przedłużono do 2014-10-17 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -829108
Data i czas opublikowania: 2014-11-04 12:35:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -178891
Data i czas opublikowania: 2014-10-15 15:14:00

Zmodyfikowana treść Zaproszenia do złożenia oferty
Rozmiar -229331
Data i czas opublikowania: 2014-10-14 08:59:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -193926
Data i czas opublikowania: 2014-10-14 08:58:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -225687
Data i czas opublikowania: 2014-10-08 15:32:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl