Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Modernizacja hali sportowej przy ul. Głuchołaskiej 12 w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 6/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-07-06 do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -65479
Data i czas opublikowania: 2009-07-13 14:30:00

Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Rozmiar -685856
Data i czas opublikowania: 2009-06-15 14:46:00

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
Rozmiar -17791306
Data i czas opublikowania: 2009-06-15 14:32:00

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Rozmiar -279777
Data i czas opublikowania: 2009-06-15 14:29:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -190345
Data i czas opublikowania: 2009-06-15 14:27:43

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -71252
Data i czas opublikowania: 2009-06-15 14:27:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl