Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicy budynku przy ul. Ujejskiego 12 w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 8/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-07-31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -816563
Data i czas opublikowania: 2009-08-04 09:55:00

Przedmiar robót
Rozmiar -1718254
Data i czas opublikowania: 2009-07-10 14:44:00

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozmiar -383715
Data i czas opublikowania: 2009-07-10 14:44:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -233575
Data i czas opublikowania: 2009-07-10 14:39:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -104276
Data i czas opublikowania: 2009-07-10 14:38:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl