Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 10/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-08-25; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -201739
Data i czas opublikowania: 2009-09-15 15:10:00

Rozstrzygnięcie protestu wniesionego przez Wykonawcę Atabajt w dniu 2009-09-09
Rozmiar -214734
Data i czas opublikowania: 2009-09-15 14:39:00

Rozstrzygnięcie protestu wniesionego przez Wykonawcę Toya w dniu 2009-09-08
Rozmiar -482517
Data i czas opublikowania: 2009-09-15 14:38:00

Protest wniesiony przez Wykonawcę Atabajt w dniu 2009-09-09
Rozmiar -168948
Data i czas opublikowania: 2009-09-11 09:28:00

Protest wniesiony przez Wykonawcę Toya w dniu 2009-09-08
Rozmiar -769792
Data i czas opublikowania: 2009-09-11 09:26:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -178985
Data i czas opublikowania: 2009-09-02 13:28:00

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -67229
Data i czas opublikowania: 2009-08-20 14:26:00

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -101573
Data i czas opublikowania: 2009-08-19 16:32:15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -183774
Data i czas opublikowania: 2009-08-13 14:25:15

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -58188
Data i czas opublikowania: 2009-08-13 14:25:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl