Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk książki pt.: „Chemia kosmetyczna. Ćwiczenia dla studentów kosmetologii”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 18/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-12-04; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -642658
Data i czas opublikowania: 2009-12-08 14:49:00

odpowiedź na pytanie wykonawcy
Rozmiar -62289
Data i czas opublikowania: 2009-11-30 10:32:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -151131
Data i czas opublikowania: 2009-11-26 18:57:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -59360
Data i czas opublikowania: 2009-11-26 18:56:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl