Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa stacji pomiarowej SECA 285 z drukarką SECA 465.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO97/2015
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2015-11-09 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -435354
Data i czas opublikowania: 2015-11-10 12:09:44

odpowiedź na pytania wykonawców
Rozmiar -165343
Data i czas opublikowania: 2015-11-06 12:34:01

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -163357
Data i czas opublikowania: 2015-11-03 15:55:05


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl