Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk książki pt.: „Kryzys na rynkach finansowych a rozwój gospodarczy”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 20/2009
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2009-12-14; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -460268
Data i czas opublikowania: 2009-12-14 13:23:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -144572
Data i czas opublikowania: 2009-12-04 15:42:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -59178
Data i czas opublikowania: 2009-12-04 15:41:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl