Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa informatora w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO12/2016
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2016-02-23 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1081003
Data i czas opublikowania: 2016-02-24 10:56:05

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -160846
Data i czas opublikowania: 2016-02-18 11:58:02


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl