Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania DIETA 4.0
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 1/2010
Rodzaj postępowania
   Zakup z wolnej ręki
Termin skladania ofert
   2010-01-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rozmiar -31263
Data i czas opublikowania: 2010-09-17 11:50:00

Zaproszenie do negocjacji
Rozmiar -63108
Data i czas opublikowania: 2010-01-08 15:49:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl