Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Remont hali sportowej przy ul. Głuchołaskiej 12 w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2016
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony.
Termin skladania ofert
   23.05.2016 r. godzina 10:30.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -481174
Data i czas opublikowania: 2016-05-30 15:23:14

odpowiedź na pytania wykonawców
Rozmiar -338950
Data i czas opublikowania: 2016-05-12 08:37:09

Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiORB
Rozmiar -399826
Data i czas opublikowania: 2016-04-29 12:00:49

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót
Rozmiar -292806
Data i czas opublikowania: 2016-04-29 11:57:14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -367001
Data i czas opublikowania: 2016-04-29 11:56:16

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -400686
Data i czas opublikowania: 2016-04-29 11:51:44


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl