Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu RTV.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 4/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-02-12; do godz. 10:00
Zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1
Rozmiar -86228
Data i czas opublikowania: 2010-03-02 15:45:00

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1
Rozmiar -932240
Data i czas opublikowania: 2010-03-02 15:05:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1
Rozmiar -840913
Data i czas opublikowania: 2010-02-25 13:41:00

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1
Rozmiar -840913
Data i czas opublikowania: 2010-02-25 13:37:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1607650
Data i czas opublikowania: 2010-02-18 15:04:00

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -178652
Data i czas opublikowania: 2010-02-10 14:12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -273350
Data i czas opublikowania: 2010-02-04 15:42:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -70467
Data i czas opublikowania: 2010-02-04 15:42:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl