Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie druku treści reklamowej, jej zamontowanie na tablicach oraz dzierżawa tablic reklamowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO81/2016
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2016-10-14 do godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -789296
Data i czas opublikowania: 2016-10-21 12:15:48

Załącznik nr 5 - usytuowanie tablicy z Czśćci 3
Rozmiar -1089137
Data i czas opublikowania: 2016-10-10 12:09:59

Załącznik nr 4 - usytuowanie tablicy z Części 2
Rozmiar -1093270
Data i czas opublikowania: 2016-10-10 12:09:34

Załącznik nr 3 - usytuowanie tablicy z Części 1
Rozmiar -837188
Data i czas opublikowania: 2016-10-10 12:09:03

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -175449
Data i czas opublikowania: 2016-10-10 12:08:34


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl