Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wyposażenia Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 9/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-04-09; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1063403
Data i czas opublikowania: 2010-04-12 15:43:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -90719
Data i czas opublikowania: 2010-04-06 12:49:00

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -69524
Data i czas opublikowania: 2010-03-31 12:34:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -80843
Data i czas opublikowania: 2010-03-29 13:02:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -371733
Data i czas opublikowania: 2010-03-29 13:02:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl