Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Budowa kablowej sieci światłowodowej dla PWSZ w Nysie wraz z dostawą urządzeń
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 10/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-05-05; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -606892
Data i czas opublikowania: 2010-05-14 12:00:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -62372
Data i czas opublikowania: 2010-04-29 14:31:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -64334
Data i czas opublikowania: 2010-04-29 13:47:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -63815
Data i czas opublikowania: 2010-04-29 11:07:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -89907
Data i czas opublikowania: 2010-04-28 13:54:00

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -86842
Data i czas opublikowania: 2010-04-21 12:52:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Rozmiar -30082
Data i czas opublikowania: 2010-04-21 12:48:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -560282
Data i czas opublikowania: 2010-04-21 12:42:00

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -111267
Data i czas opublikowania: 2010-04-19 14:58:00

Załącznik nr 10 - Metryka projaktu
Rozmiar -28745790
Data i czas opublikowania: 2010-04-16 11:52:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -273490
Data i czas opublikowania: 2010-04-16 11:43:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -60673
Data i czas opublikowania: 2010-04-16 11:42:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl