Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Nysie w 2017 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO107/2016
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2016-12-27 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -640026
Data i czas opublikowania: 2016-12-30 09:07:06

odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -168858
Data i czas opublikowania: 2016-12-21 12:00:37

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -250648
Data i czas opublikowania: 2016-12-19 11:26:54


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl