Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa monitorów
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 13/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-07-22; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -756447
Data i czas opublikowania: 2010-07-28 16:07:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -60400
Data i czas opublikowania: 2010-07-14 14:29:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -160449
Data i czas opublikowania: 2010-07-14 14:23:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl