Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP 14/2010
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2010-07-28; do godz. 10:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -479667
Data i czas opublikowania: 2010-07-29 17:12:00

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -77457
Data i czas opublikowania: 2010-07-26 17:43:00

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -87500
Data i czas opublikowania: 2010-07-21 13:34:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -65600
Data i czas opublikowania: 2010-07-20 13:16:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -153737
Data i czas opublikowania: 2010-07-20 13:16:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl