Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO33/2017
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2017-05-29 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -415721
Data i czas opublikowania: 2017-05-30 07:59:08

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
Rozmiar -122586
Data i czas opublikowania: 2017-05-23 13:12:07

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
Rozmiar -111454
Data i czas opublikowania: 2017-05-23 13:11:50

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -176768
Data i czas opublikowania: 2017-05-23 13:11:20


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl