Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP2/2017
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2017-09-18 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -503511
Data i czas opublikowania: 2017-10-02 14:34:10

Informacja z otwarcia ofert.
Rozmiar -526157
Data i czas opublikowania: 2017-09-18 14:51:46

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Rozmiar -33474
Data i czas opublikowania: 2017-08-30 11:30:39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -338520
Data i czas opublikowania: 2017-08-30 11:29:40

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -252417
Data i czas opublikowania: 2017-08-30 11:29:25


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl